Lagbasar vid Stavvik

Aktuellt
Meddelanden
Information
Styrelsen
Protokoll
Lagbasar
Startsida

Området är indelat i 4 arbetslag. Varje arbetslag väljer sin lagbas, som samordnar och fördelar de arbetsuppgifter som laget åläggs av styrelsen (förvaltaren) att utföra. Varje fastighet är skyldig att delta i allmänna arbeten med 6 tim/år. Kan eller vill man inte delta finns möjligheten att till föreningen betala 300 kr. Se även: Arbetsfördelning av gemensamma arbeten.

Område Lagbasar
Stjärnfallet Yassir Ibrahim
Månskenet Lars Pahlberg och Petter Lasson
Solskenet Mats Brobäck
Norrskenet Kari Lindgren

Boende vid Stavviksvägen fördelas mellan arbetslagen enligt följande: fastigheten 1:60 hör till Solskenet, 1:46, 1:61, 1:62 hör till Norrskenet, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 hör till Månskenet, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08 hör till Stjärnfallet.

Sidan uppdaterad av Greger Lindberg