Meddelanden från Stavvik

Aktuellt
Meddelanden
Information
Styrelsen
Protokoll
Lagbasar
Startsida

Styrelsens Sommarbrev för 2020 från 2020-06-14 (pdf-dokument, 185 K).

Styrelsens Julbrev 2019 från 2019-12-01 (pdf-dokument, 50 K).

Regelverk för båtbryggan från 2019-05-19 (pdf-dokument, 188 K).

Regelverk för kräftfiske från 2019-05-19 (pdf-dokument, 182 K).

Vattenanalys Stavvik 2019-05-27 (pdf-dokument, 65 K).

Jourlista för tillsyn av avloppsanläggning 2018-03-02 (pdf-dokument, 187 K).

Detaljplan för Stavvik 2018-03-02 (pdf-dokument, 672 K).

Information angående Stavviks Samfällighetsförening 2015-08-01 (pdf-dokument, 31 K).

Information från Lidsjöns fiskevårdsområdesförening 2008-05-05 (pdf-dokument, 12 K).

Sidan uppdaterad av Greger Lindberg